تجارت با افغانستان

 


هر‌‌ کشوری بنا به‌ موقعیت جغرافیایی خود دارای همسایگان هم مرز است که برای رشد درآمد های خود با این همسایگان مراودات تجاری انجام میدهد ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و دارای شرکای تجاری مهمی در همسایگان اطراف خود است ، این شرکا به چهار شریک اصلی تقسیم میشوند

 امارات متحده عربی ، ترکیه ، عراق ، افغانستان این بدین معنی که حجم مالی مبادلات تجاری با این چهار کشور از‌ تمام کشور های دنیا بیشتر بوده و سود بیشتری در تجارت با این کشورها نسبت به سایرکشورهای دیگر جهان به علت همسایگی داشته است

 مهم ترین دلیل گسترش این روابط تجاری دارا بودن مزایای انتقال کالا از کشوری به کشور دیگر است ، این آسان بودن مزایا انتقال کالا از کشور ایران به کشورهای همسایه خود باعث تسهیل امر تجارت و به وجود آمدن حجم بالای روابط مالی میشود

دومین‌ عامل نزدیک بودن سلایق و‌ پیوندهای فرهنگی با کشورهای همسایه‌ یا داشتن زبان مشترک باعث رونق تجارت شده و بازرگانان و تجار کشورها بدون هیچ مشکلی با یکدیگر‌ میتوانند به معامله بپردازند
 

اخبار مرتبط

پاسخی بگذارید